Belangenvereniging van centra actief op het vlak van veiligheidsopleidingen en -advies.