Belangenvereniging van centra actief op het vlak van veiligheidsopleidingen en -advies.

Doelstellingen

Onze doelstellingen

Een representatieve gesprekspartner zijn m.b.t. opleidingen en consultancy in het domein van preventie en welzijn 

  • overheid, sociale partners, instellingen, ondernemingen, federaties, media e.d.

Het verdedigen van de belangen van onze leden en sector 

  • het kenbaar maken van de behoeften van onze leden en sector aan diverse organisaties
  • reageren op wantoestanden en oneerlijke concurrentiesituaties​
  • reageren op dominante coalities​

Het bevorderen van het kwaliteitsimago van onze sector

Toezicht houden op en helpen ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden binnen onze sector

  • helpen opzetten van een degelijk kwaliteitslabel en auditingsysteem voor de sector
  • streven naar één uniform auditingkanaal geldig voor diverse erkenningen (vb. opleidingscheques, VCA, …) om auditingkosten en -inspanningen te rationaliseren

Networking binnen onze sector