Belangenvereniging van centra actief op het vlak van veiligheidsopleidingen en -advies.

Belgische Federatie Veiligheidsopleiders v.z.w.

Belangenvereniging van centra actief op het vlak van veiligheidsopleidingen en -advies.

Onze doelstellingen

  • Een representatieve gesprekspartner zijn m.b.t. opleidingen en consultancy in het domein van preventie en welzijn 
  • Het verdedigen van de belangen van onze leden en sector
  • Het bevorderen van het kwaliteitsimago van onze sector 
  • Toezicht houden op en helpen ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden binnen onze sector
  • Networking binnen onze sector 

 Meer over onze doelstellingen 

Contact

Brandstraat 193, 
 2400 Mol 

Voorzitter : 0475/32 04 71 
Secretariaat : 0474/26 92 63

  BFVO.secretariaat@telenet.be